BC Network

Beste wensen voor 2022!

De beste wensen voor een gezond en sportief 2022!

2021 was een jaar met ups-and-downs. Hopelijk kunnen we het (deels) stilvallen van onze prachtige sport achter ons laten, en het gemis dat daarmee gepaard gaat en ook de onzekerheid van het soms wel en soms weer niet kunnen spelen, zonder te weten hoe lang die onzekerheid nog zal duren.

De lopende maatregelen, waaronder andere het sluiten van de sportaccommodaties  duren nog tot 14 januari. Als er nieuws te melden valt dan laten wij dat via de mail en website weten.

Hopelijk tot snel !

Bestuur Network