BC Network

Contributie Lidmaatschap Network

Senioren€ 45,00 per kwartaal
Inschrijfgeld senioren€ 5,00
Jeugd tot en met 16 jaar€ 30,00 per kwartaal
Inschrijfgeld jeugd€ 2,50
Verplichte NBB-contributie (vanaf 18 jaar)€ 25,00 per jaar
Verplichte NBB-contributie (tot 18 jaar)€ 18,00 per jaar

Senior competitiespelers betalen € 25,00 extra per competitie.

Junior competitiespelers betalen € 15,00 extra per jaar.

Betalen uitsluitend per automatische incasso.

Aan- en afmeldingen

Alle aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Nieuwe leden moeten een Automatische Incasso tekenen.
Afmeldingen kunnen alleen plaats vinden per eerstvolgende kwartaal. Wanneer iemand zich aanmeldt tijdens een lopend seizoen is voor de ove- rige maanden NBB-contributie verschuldigd.

Afmelding: Bij afmelding betaalt u contributie t/m het kwartaal van afmelding. Daarna wordt de contributie incasso stopgezet. Voorbeeld: Afmelding op 28 oktober, laatst te betalen maand is december. De vakantieperiode dient gewoon doorbetaald te worden.
Voor meer info
Inschrijf formulier downloaden

Zaalwacht

Ieder lid vanaf 18 jaar is verplicht deel te nemen aan de zaalwacht. Taken van de zaalwacht zijn onder meer het opzetten van de netten en het erop toezien dat alles ordelijk (ook het labelen) verloopt.
U kunt uw zaalwacht afkopen door storting van € 25,00.
U dient zich als zaalwacht bij aanvang te melden bij de sporthalbeheerder. Indien u dit verzuimt dan krijgt u een boete van € 12,50 per keer. Dit is om te voorkomen dat iedere week dezelfde personen opzetten en afbreken.