BC Network

Beste wensen voor 2022!

De beste wensen voor een gezond en sportief 2022!

2021 was een jaar met ups-and-downs. Hopelijk kunnen we het (deels) stilvallen van onze prachtige sport achter ons laten, en het gemis dat daarmee gepaard gaat en ook de onzekerheid van het soms wel en soms weer niet kunnen spelen, zonder te weten hoe lang die onzekerheid nog zal duren.

De lopende maatregelen, waaronder andere het sluiten van de sportaccommodaties  duren nog tot 14 januari. Als er nieuws te melden valt dan laten wij dat via de mail en website weten.

Hopelijk tot snel !

Bestuur Network

Update 18 december 2021

Helaas zijn de coronamaatregelen vanaf afgelopen zondag 19 december behoorlijk verscherpt.

Zoals het er nu naar uitziet zijn de sporthallen t\m vrijdag 14 januari gesloten.

Wij wensen jullie desondanks fijne feestdagen toe!

Met vriendelijke groet,

bestuur Network

Tijdelijke aangepaste speeltijden

Tijdelijke speeltijden:

We zijn deze week druk bezig geweest om de komende 3 weken toch te kunnen badmintonnen en we hebben deze tijden in de sporthal de Wielewaal:

  • voor de jeugd tot en met 18 jaar  : vrijdagmiddag van 15:30-17:00 (met training).
  • voor de senioren en de jeugd vanaf 12 jaar : zaterdagochtend van 11:00-13.00 (dit is zonder training, dus alleen vrijspelen).

Corona update 26-11-2021

Bij de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november werd duidelijk dat badmintonnen de komende drie weken alleen nog is toegestaan tussen 5.00 en 17.00 uur. Dit betekent dat er bij ons op de normale tijden geen trainingen en ook geen competitiewedstrijden kunnen plaatsvinden. Dit geldt voor zowel jeugd als senioren.

Competities:

  • De Hoeksche waard competitie (jeugdteams) heeft de competitie op hold gezet tot eind 2021.
  • De bondcompetitie gaat voor alsnog door in het weekend, maar onze teams hebben tot het eind van dit jaar geen wedstrijden in het weekend. Deze wedstrijden gaan we proberen in te halen in de vrije weken van 2022.
  • Het recreantenteam heeft dit jaar ook geen wedstrijden op zaterdag dus deze vervallen ook.

Tijdelijke speeltijden:

We zijn deze week druk bezig geweest om de komende 3 weken toch te kunnen badmintonnen en we hebben deze tijden in de sporthal de Wielewaal:

  • voor de jeugd tot en met 18 jaar  : vrijdagmiddag van 15:30-17:00 (met training).
  • voor de senioren en de jeugd vanaf 12 jaar : zaterdagochtend van 11:00-13.00 (dit is zonder training, dus alleen vrijspelen).

De toegang in de sporthal is nog steeds met het coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BC Network

Corona Update 6-11-2021

Zoals aangekondigd in de persconferentie van afgelopen dinsdag 2 november worden de Coronamaatregelen helaas weer aangescherpt. 

Dit betekent dat met ingang van 6 november 2021 het verplicht is om vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs te laten zien bij het betreden van de sporthallen.

Een coronatoegangsbewijs kan zijn een QR-code, een negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs.

We hopen dat deze maatregel van korte duur is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BC Network