Home

 

ContributieLidmaatschap Network

 

Senioren                                                          40,50 per kwartaal

Inschrijfgeld senioren                                        5,00

Jeugd tot en met 16 jaar                                 25,50 per kwartaal

Inschrijfgeld jeugd                                             2,50

Verplichte NBB-contributie

voor senioren vanaf 18 jaar                             25,00 per jaar

Verplichte NBB-contributie

voor junioren (tot 18 jaar)                                18,00 per jaar

 

Senior competitiespelers betalen €15,00 extrper jaar én in verband met de competitie een evenredig deel van het inschrijfgeld per teamlid.

Junior competitiespelers betalen €5,00 extra per jaar.

 

 

Betalen uitsluitend per automatische incasso.

 

Aan- en afmeldingen

 

Alle aan-eafmeldingedieneschriftelijtgeschiedebihet secretariaat. Nieuwe leden moet en een Automatische Incasso tekenen.

Afmeldingen kunnen alleen plaats vinden per eerst volgende kwartaal. Wanneer iemand zich aanmeldt tijdens een lopend seizoen is voor de overige maanden NBB-contributie verschuldigd.

 

Afmelding : Bij afmelding betaalt u contributie t/m het kwartaal van afmelding. Daarna wordt de contributie incasso stopgezet.

Voorbeeld: Afmelding op 28 oktober, laatste betalen maand is december. De vakantie periode dient gewoon door betaald te worden.

 

 

                                                      Zaalwacht

 

Ieder lid vanaf 18 jaar is verplicht deel te nemen aan de zaalwacht. Taken van de zaalwacht zijn onder meer het opzetten van de netten en het erop toezien dat alles ordelijk (ook het labelen)  verloopt.

U kunt uw zaalwacht afkopen door storting van 25,00.

 

Udient zich als zaalwacht bij aanvang te melden bij de sporthalbeheerderIndien dit verzuimt dan krijgt een 

boete van €12,50 per keerDit is om te voorkomen dat iedere week dezelfde personen opzetten en afbreken.